Biuro Usługowo-Kosztorysowe "FRĄCZEK"
Strona głównaKlienciReferencjeGaleriaKontakt do mnie
Usługi

 

  • pełnienie funkcji kierownika budowy
  • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
  • sporządzanie kosztorysów ogólno-budowlanych w tym kosztorysów do banków
  • przeglądy techniczne budynków (roczne i pięcioletnie) w zakresie konstrukcyjno-budowlanym
  • konsultacje techniczne dotyczące kosztów budowy oraz doboru optymalnej technologii 
  • weryfikacja kosztorysów budowlanych
  • sporządzanie Specyfikacji Technicznych Wykonaniania i Odbioru Robót
  • sporządzanie opinii technicznych w zakresie budownictwa kubaturowego
  • opiniowanie dokumentacji

 
Strona główna
Usługi
Klienci
Referencje
Galeria
Kontakt do mnie